ตารางการประชุม

Meeting Schedule


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
01
02
04

05
06

08

Diamond Town Hall

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Diamond Town Hall

09
11

12

Passion Talk

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Passion Talk

13

President Talk

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม President Talk

14

Transform Training

15:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Transform Training15

How To Success

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม How To Success

16
18

19

New Platinum & Up Meet CEO

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม New Platinum & Up Meet CEO

20
22

เกษตรทรานส์ฟอร์ม Live

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม เกษตรทรานส์ฟอร์ม Live

23

ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

25

26
27
29
30