ตารางการประชุม

Meeting Schedule


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
01
02
03

ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

โค้ชชาญ ชาญวิทย์ แสงสุทธิ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP ระดับ AEC)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม ทางลัดสู่ความสำเร็จด้วย NLP

New Product Training

คุณพรระวี วิจารณ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม New Product Training

04

05
06
07

AVB

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม AVB

Diamond Town Hall

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Diamond Town Hall

08

09
10
11

12
13
14
15

16

President Talk

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร)

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม President Talk

17
18

Success Night Party

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

18:00 - 21:00 น.
ดูเพิ่มเติม Success Night Party

19

The Success #24

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ (ประธานกรรมการบริหาร), CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

09:00 - 21:00 น.
ดูเพิ่มเติม The Success #24

20
21
22

23
24
25

26
27
28
29

30
31
CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.