ตารางการประชุม

Meeting Schedule


พฤศจิกายน 2565

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
01
02

RESTART

นักธุรกิจ SCM

19:00 - 21:00 น.
ดูเพิ่มเติม RESTART

03
04
05

RESTART

นักธุรกิจ SCM

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม RESTART

06

SLA ON TOUR

นักธุรกิจ SCM

09:00 - 16:00 น.
ดูเพิ่มเติม SLA ON TOUR

07

ประชุม AVB

นพ. สินทธวีร์ เกียรติชวนันต์, CEO นพกฤษฏิ์

13:30 - 15:30 น.
ดูเพิ่มเติม ประชุม AVB

DIAMOND TOWN HALL "ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังมุ่งสู่จุดหมาย"

นพ. สินทธวีร์ เกียรติชวนันต์, CEO นพกฤษฏิ์

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม DIAMOND TOWN HALL "ร่วมคิด ร่วมทำ รวมพลังมุ่งสู่จุดหมาย"

08
09

TRANSFORM TRAINING

Products Expertise

15:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม TRANSFORM TRAINING

RESTART

นักธุรกิจ SCM

19:00 - 21:00 น.
ดูเพิ่มเติม RESTART

10

11

12

RESTART

นักธุรกิจ SCM

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม RESTART

13

14

15
16

PRODUCT TRAINING

Products Expertise

15:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม PRODUCT TRAINING

RESTART

นักธุรกิจ SCM

19:00 - 21:00 น.
ดูเพิ่มเติม RESTART

17

PRESIDENT TALK

นพ. สินทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม PRESIDENT TALK

18
19

RESTART

นักธุรกิจ SCM

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม RESTART

20

THE SUCCESS #22

นพ. สินทธวีร์ เกียรติชวนันต์, CEO นพกฤษฏิ์

09:00 - 22:00 น.
ดูเพิ่มเติม THE SUCCESS #22

21
22
23

RESTART

นักธุรกิจ SCM

19:00 - 21:00 น.
ดูเพิ่มเติม RESTART

24

HOW TO SUCCESS

นักธุรกิจ SCM

19:00 - 21:00 น.
ดูเพิ่มเติม HOW TO SUCCESS

25
26

ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

โค้ชชาญ ชาญวิทย์ แสงสุทธิ

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

RESTART

นักธุรกิจ SCM

13:00 - 15:00 น.
ดูเพิ่มเติม RESTART

PRODUCT INSIGHT

SUCCESSMORE TEAM

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม PRODUCT INSIGHT

27

ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

โค้ชชาญ ชาญวิทย์ แสงสุทธิ

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม ปั้นคุณเป็นสุดยอดนักขาย

SLA ON TOUR

นักธุรกิจ SCM

09:00 - 16:00 น.
ดูเพิ่มเติม SLA ON TOUR

28
29
30