ตารางการประชุม

Meeting Schedule


อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
01
02

04
05
07

08

Diamond Town Hall

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม Diamond Town Hall

09
11

President Talk

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม President Talk

12
14

Coach Yourself to SUCCESS

13:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Coach Yourself to SUCCESS

15

SCM LEADERS FORUM

19:00 - 20:00 น.
ดูเพิ่มเติม SCM LEADERS FORUM

16
18

Product Training

13:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Product Training

19
20

Success Night Party

09:00 - 21:00 น.
ดูเพิ่มเติม Success Night Party

21

The Success #21

09:00 - 18:00 น.
ดูเพิ่มเติม The Success #21

22
23
25

Train The Traner

13:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Train The Traner

26

Train The Traner

13:00 - 17:00 น.
ดูเพิ่มเติม Train The Traner

28

29
30